Midfaste søndag (NB: sommertid)
 
 

Prædikant: Edith Mark

Evangelietekst: Joh. 6,1-15

Salmer: