St. bededag
 
 

Prædikant: Jacob D. Krogh Rasmussen

Evangelietekst: Matt. 3,1-10

Salmer:

Efter gudstjenesten er der en vandring arrangeret af Birgittaforeningen