Velsignelse

Velsignelsen bestilles ved at kontakter en af præsterne, men tidligst ét år i forvejen. De fleste bliver velsignet en lørdag, men det er også muligt at blive velsignet søndag efter gudstjenesten eller på en hverdag mellem 9-15, undtagen mandag.

 

Salmer

Til velsignelsen synges der fire salmer fra Den danske salmebog. Det er muligt at medbringe egen sanger, hvis der ønskes solosang, efter aftale med præsten.

 

Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenester og kirkelige handlinger såsom vielser og velsignelser, i Mariager kirke. Dette bedes respekteres. Det er muligt efter velsignelsen at tage billeder inde i kirken efter nærmere aftale med kirketjeneren.

 

Udenfor kirken efter vielsen

Det ikke tilladt at anvende konfetti på kirkegåden - informér jeres gæster om dette.
Hvis man ønsker at hylde brudeparret efter vielsen, kan man anvende ris, sæbebobler eller hvide blomsterblade.

 

Kirkepynt ved kirkelige handlinger

 

 

Kirkepynt ved vielse/velsignelse 

Ved mere end 1 handling på samme dag, er pyntning af kirkebænkene obligatorisk og kan ikke fravælges.

Prisen er 600 kr pr brudepar og faktura sendes til brudeparret.

Valg af blomster, bestilling og opsætning af blomsterne står kirketjenerne for.

 

Ved kun 1 handling samme dag, er der mulighed for at til/fravælge kirkebænke pynt.

 

 Alterbuket står kirken for.