Når en familie har brug for et gravsted, aftales dette med kirkegårdslederen eller dennes stedfortræder.

 

Man kan vælge, at man først vil en tur på kirkegården for at fornemme hvor på kirkegården man kunne tænke sig et gravsted.

 

Derefter ringer man til kirkegårdskontoret på tlf. 21480163 for at aftale tid til at udtage gravsted.

 

For medlemmer af folkekirken og bosat i kommunen/tilknytning til kirkegården, er erhvervelse af gravplads gratis.

 

For ikke-medlemmer af folkekirken er der betaling for afdødes gravplads.

 

Reservering af gravsted

 

Man kan få reserveret et gravsted til sig selv og evt. familie, til senere brug.

Man betaler da kirkegården for at renholde gravstedet, men til ½ pris af normal pris for renholdelse af gravstedet.

Der bliver udskrevet gravstedsbrev til kontaktpersonen.