Formand: Preben Andersen, Munkebakken 2, 9550 Mariager, tlf. nr. 61281726 /  98541726

 

Næstformand: Lene Lundsgaard

 

Kasserer: Jørgen Simonsen

 

Kontaktperson for personalet: Sognepræst Stine Tougaard og Preben Andersen

 

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

 

Erna Poulsen

 

Lisbet Kjærgaard

 

Peder Larsen

 

Karen Iversen

 

 

Sognepræst: Stine Tougaard, Mariendalsvej 4, 8940 Randers SV, tlf. nr. 61721153

 

Sognepræst: Jacob D. Krogh Rasmussen, Klosterstien 12, 9550 Mariager, tlf. nr. 21441054