Vielse

Vielsen bestilles ved at kontakte en af præsterne, men tidligst ét år i forvejen. De fleste bliver viet en lørdag, men det er også muligt at blive viet søndag efter gudstjenesten eller på en hverdag mellem 9-15, undtagen mandag.

 

Vidner

Ved vielsen skal der bruges to vidner. Disse skal intet foretage sig andet end at være tilstede under vielsen. Vidnernes navne og adresser bedes medbringes til præsten, da de skal skrives i kirkebogen.

 

Prøvelsesattest

For at blive viet kræves der en prøvelsesattest. Den anskaffes ved at rette henvendelse til borgerservice (www.borger.dk), som udsteder prøvelsesattesten. Prøvelsesattesten må højest være fire måneder gammel på vielsesdagen.

 

Navneændring

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen søge om navneændring på bryllupsdagen. Ansøgningen udfyldes på www.borger.dk

 

Salmer

Til vielsen synges der fire salmer fra Den danske Salmebog. Det er muligt at medbringe egen sanger, hvis der ønskes solosang, efter aftale med præsten.

 

Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenester og kirkelige handlinger (såsom vielser) i Mariager Kirke. Dette bedes respekteres. Det er muligt efter vielsen at tage billeder inde i kirken efter nærmere aftale med kirketjeneren. 

 

Udenfor kirken efter vielsen

Det er ikke tilladt at anvende konfetti på kirkegåden - informér jeres gæster om dette.
Hvis man ønsker at hylde brudeparret efter vielsen, kan man anvende ris, sæbebobler eller hvide blomsterblade.

 

Kirkepynt ved kirkelige handlinger

Hvis man ønsker kirkens bænkerækker pyntet, skal dette aftales i god tid inden handlingen.

Ved bestilt pyntning af kirken, vil der altid komme en regning til den, der har bestilt ydelsen og som minimum for opsætning og nedtagning.

 

For at aftale kirkepynt, kan brudeparret/familien selv kontakte en kirketjener.

Præsten kan oplyse kirketjenerens tlf. nr.

 

Se priserne på nedenstående side:

https://www.mariager-kirke.dk/kirkegard/prisliste/pyntning-af-kirke

 

Kirkens bænkerækker kan pyntes på flg. måder:

Lille kirkepynt (34 bænke, de øverste op mod alteret)

Stor kirkepynt (56 bænke, hele kirken)

  

Man kan også vælge at medbringe egne blomster til bænkepynt. Disse skal afleveres til kirketjeneren senest 3 timer inden handlingen.

Der kan aftales med kirketjeneren, hvor pynten skal hen efter vielse. Er der et gravsted, de skal sættes ud på? Vil man have den med hjem, eller vil man give den til kirken?

Er der flere vielser samme dag, kan det blive nødvendigt at koordinere pyntningen.

 

Alterbuket står kirken for.