Vielse

Vielsen bestilles ved at kontakte en af præsterne, men tidligst ét år i forvejen. De fleste bliver viet en lørdag, men det er også muligt at blive viet søndag efter gudstjenesten eller på en hverdag mellem 9-15, undtagen mandag.

 

Vidner

Ved vielsen skal der bruges to vidner. Disse skal intet foretage sig andet end at være tilstede under vielsen. Vidnernes navne og adresser bedes medbringes til præsten, da de skal skrives i kirkebogen.

 

Prøvelsesattest

For at blive viet kræves der en prøvelsesattest. Den anskaffes ved at rette henvendelse til borgerservice (www.borger.dk), som udsteder prøvelsesattesten. Prøvelsesattesten må højest være fire måneder gammel på vielsesdagen.

 

Navneændring

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen søge om navneændring på bryllupsdagen. Ansøgningen udfyldes på www.borger.dk

 

Salmer

Til vielsen synges der fire salmer fra Den danske Salmebog. Det er muligt at medbringe egen sanger, hvis der ønskes solosang, efter aftale med præsten.

 

Fotografering

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenester og kirkelige handlinger (såsom vielser) i Mariager Kirke. Dette bedes respekteres. Det er muligt efter vielsen at tage billeder inde i kirken efter nærmere aftale med kirketjeneren. 

 

Udenfor kirken efter vielsen

Det er ikke tilladt at anvende konfetti på kirkegåden - informér jeres gæster om dette.
Hvis man ønsker at hylde brudeparret efter vielsen, kan man anvende ris, sæbebobler eller hvide blomsterblade.

 

Kirkepynt ved vielse/velsignelse 

Ved mere end 1 handling på samme dag, er pyntning af kirkebænkene obligatorisk, og kan ikke fravælges.

Prisen er 600 kr pr brudepar og faktura sendes til brudeparret.

Valg af blomster, bestilling og opsætning af blomsterne står kirketjenerne for.

 

Ved kun 1 handling samme dag, er der mulighed for at til/fravælge kirkebænke pynt.

 

 Alterbuket står kirken for.