Dåb aftales i god tid med en af præsterne.

 

Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højest 5 faddere oplyses til præsten.

 

Inden dåben vil I blive kontaktet af den præst, som skal forestå dåben, angående en dåbssamtale, hvor både den prakstiske og teologiske side af dåben vil blive gennemgået.

 

Navngivelse skal anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel.