Menighedsrådet valgt fra første søndag i advent 2020 og fire år frem:

Eva Elmose (formand), Fellinghøjvej 1, Hem, 9550 Mariager. Tlf.: 40 40 96 55

Poul Bo Nilsen (næstformand)

Helle Qvortrup

Morten Seiling

Jørgen Simonsen (kasserer)

Peder Larsen

Preben Andersen

Edith Mark (sognepræst), Klosterstien 12, 9550 Mariager, tlf. nr. 40 45 29 50

Jacob D. Krogh Rasmussen (sognepræst og kirkebogsførende), Klosterstien 12, 9550 Mariager, tlf. nr. 21 44 10 54

Stedfortrædere:

Bjarne Thomsen

Susanne Riise

Anna Hadsund

 

Kirkeværge:

Jens Greve

Bygningssagkyndig:

Leif Høgh.

 

Udvalg:

Kirke- og klosterudvalg:

Jørgen Simonsen (formand)

Morten Seiling

Preben Andersen

 

Valgbestyrelse:

Peder (formand)

Helle Qvortrup

Jørgen Simonsen

 

Aktivitetsudvalg:

 

Børne- og ungeudvalg:

 

Musikudvalg:

 

Kontaktpersoner for personalet:

Jacob Krogh Rasmussen

Eva Elmose